Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Algemene richtlijnen

Wedstrijd Reglement

Betreft contributie 2020
Op de  ledenvergadering van 13 November 2009 is  besloten om met vaste rugnummers te gaan rijden. Bij het tonen van je nummer betaald men 4 Euro. De niet leden kunnen ter plekke een nummer ophalen en men betaalt 7 Euro. De nummers worden na betaling van de contributie toegestuurd.

De contributie a 40 Euro betalen.

Bank nr. IBAN formaat: NL40 RABO 0364 1995 12 

t.n.v. Veteranen Belangen Vereniging Nederland te Zoeterwoude

Betreft bij aanmelding lid en betaling van contributie gaarne je volledige Naam, Voornaam, Adres  Geboorte datum vermelden, eventueel e-mailadres, telefoon nummer en transponder nummer.

 Algemeen  Wedstrijdreglement 2016

Veteranen belangen Vereniging Nederland

50+ - 60+ en 69+ Renners 

 (V.B.V.N.)

Met ingang van het seizoen 2016 is de 60+ categorie opgesplitsd in 2 afzonderlijke categorieen de categorieën:
60+ voor alle renners geboren voor 1961
70+ voor alle renners geboren voor 1951
Voor aanvang van het seizoen kan een 70+ renner aangeven of hij ingedeeld wil worden in de 60+ categorie.                                                                                            

 Spelregels:
1. De 2 categorieën krijgen een eigen set rugnummers met afwijkende kleuren.
2. De 2 categorieën starten apart van elkaar maar wel in een wedstrijd.
3. De 70+ zal een halve tot een minuut na 60+ starten.
4. De 70+ zal iets korter rijden dan de 60+ (5 minuten of 2 a 3 ronden).
5. Aansluiten van 70+ bij 60+ is niet toegestaan. Indien dit wordt geconstateerd door de jury zal de desbetreffende renner niet in de uitslag worden opgenomen.
6. Aansluiten bij de kopgroep als je op een ronde wordt gezet is niet toegstaan.
7. Per categorie zullen er 10 geldprijzen te verdienen zijn.
8. Per categorie zal de puntentelling voor het jaarklassement gelijk blijven (eerste 15).
9. In geval van 60+ wedstrijden van de KNWU dan zullen de behaalde punten in deze wedstrijd worden toegekend aan de renners ongeacht onze categorie-indeling.
10. Beide categorieën zullen hun eigen clubkampioenschappen krijgen.
11.Beide categorieën zullen hun eigen jaarklassement krijgen.
 
Onze wedstrijden staan open voor de categorie veteranen 50+(masters)

Dit betekent dat een ieder die in het jaar 50 wordt, kan meedoen

Hetzelfde geldt voor de categorie 60+ en 70+

Licentie KNWU.,BWF. of andere geldige (buitenlandse) licentie of basislidmaatschap KNWU. verplicht

Alle deelnemers rijden voor eigen risico en kunnen verenigingen en organisatie NIET aansprakelijk stellen.
Er wordt verplicht gereden met de transponder van mylaps dit ter voorkoming van veel discussies over  de uitslag , waar dit niet aanwezig is beslist de wedstrijd jury. 

Er zijn 15 eindprijzen voor 50+ en 10 eindprijzen voor 60+ en 70+ per wedstrijd. Verzoek om de jury de gelegenheid te geven om protesten te verwerken en de uitslag definitief te maken. In principe wordt 30 minuten na de wedstrijd de prijzen uitgereikt.

Van het inschrijfgeld wordt het prijzenschema betaald.

Om een wedstrijd te organiseren zijn de kosten incl. bloemen voor de 50+ minimaal € 155,= en voor 60+ en 69+ € 110,=

Het inschrijfgeld is 4 euro voor leden en leden van de organiserende vereniging en 7 euro voor niet leden.

NB.: Geen restitutie van inschrijfgeld bij eventueel staken van een wedstijd

Tevens eindklassement: 50+ 30 prijzen, 60+ 25 prijzen en 68+ 20 prijzen.

Eindklassement alleen voor V.B.V.N. leden.

Betreft puntentelling van de wedstrijden voor het klassement Karel van Nimwegen.   De wedstrijden zijn opgedeeld in Categorie 1, en 3.

Als volgt:

  • Cat. 1 zijn wedstrijden voor Nederlands Kampioenschappen en het Club Kampioenschap K.N.W.U.
  • Cat. 3 zijn alle interclub wedstrijden en KNWU wedstrijden en tijdritten.
Telling als volgt:
Puntentelling
  Cat1   Cat3
Nr1 40   20
Nr2 34   19
Nr3 30   18
Nr4 28   17
Nr5 26   16
Nr6 24   15
Nr7 22   14
Nr8 20   13
Nr9 18   12
Nr10 16   11
Nr11 15   10
Nr12 14   9
Nr13 13   8
Nr14 12   7
Nr15 11   6
Nr16 10   5
Nr17 9   5
Nr18 8   5
Nr19 7   5
Nr20 6   5

Rest krijgt 5 start punten.

 

Ten aanzien van het Karel van Nimwegen eindklassement geldt:

Nadat door de jaren heen door het bestuur is vastgesteld dat prijswinnaars niet aanwezig waren bleef het bestuur met bekers,enveloppen en waardebonnen zitten, daarom is door het bestuur onderstaande besloten:

De prijzen van het KAREL VAN NIMWEGEN eindklassement, worden uitgereikt tijdens de NAJAARSVERGADERING.

Prijswinnaars die NIET aanwezig zijn en zich NIET bij het bestuur hebben afgemeld, kunnen hun prijs niet door iemand anders in ontvangst laten nemen.

Deze  prijzen VERVALLEN.

Het Bestuur

 

WEDSTRIJDREGLEMENT NAAR KNWU MODEL.

 

2.7.022 In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden (artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van het parcours. Na de neutralisatie kan de renner de wedstrijd vervolgen vanaf de plaats in het veld waar hij zich bevond op het moment van het incident, maar hij zal geen punten kunnen winnen bij het verrijden van de volgende sprint.

2.7.025.03 Tijdens de wedstrijd heeft een renner/renster tot uiterlijk 10 km voor het einde van de wedstrijd éénmalig recht op een neutralisatie van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen al naar gelang de lengte van het parcours, in geval van een door de jury geconstateerd en erkend defect en/of vastgestelde valpartij

De organisatie zal in overleg met de consul of de commissarissen een materiaal herstelplaats inrichten waar de jury het defect kan vaststellen en het herstel moet plaatsvinden Indien het parcours langer is dan 2,5 km vervalt de regel van de neutralisatie. In overleg met de commissarissen mogen dan wel één of twee neutrale materiaalwagens worden ingezet.

Erkend incident

3.2.021 Als erkende incidenten worden beschouwd:

  • Een valpartij.
  • Een lekke band.
  • Het breken van een essentieel onderdeel van het rijwiel.

Andere incidenten worden beschouwd als niet erkende incidenten.


(gewijzigd per 1.01.02)

 
Sportiviteit
Ondanks dat onze wedstrijden professioneel van opzet zijn met een wedstrijdelement blijft sportiviteit de boventoon houden.
Dit betekent dat iedere renner zich gedraagt zoals te doen gebruikelijk in het dagelijkse leven.
Dit betekent:  

  • Voor, tijdens en na de koers geen verbale intimidatie.
  • Geen opzettelijk lijfelijk contact.
  • Respectvolle bejegening onder elkaar.

Bij het indienen van een protest tegen een en dezelfde renner bij de jury en/of bij een bestuurslid, kan het bestuur overgaan tot sancties.

Deze sancties kunnen inhouden:    

1e  keer - niet in de uitslag worden opgenomen
2e  keer - Rijontzegging voor 1 wedstrijd
3e  keer - Rijontzegging voor 3 wedstrijden
4e  keer - Rijontzegging voor het hele seizoen

Rugnummers
VBVN- leden hebben ieder een eigen rugnummer die in een lijst op de VBVN- site is geregistreerd.
Deze rugnummers zijn bij een VBVN- wedstrijd de verplichte en toe te passen nummers die door de VBVN aan ieder lid zijn verstrekt.
Indien men zijn rugnummer is vergeten dan zijn er extra rugnummers beschikbaar of zal de gastvereniging worden verzocht een rugnummer ter beschikking te stellen.
Niet- leden kunnen op dezelfde wijze beschikken over een rugnummer. Deze rugnummers dienen na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden.

 

 

 

Missie en Visie Veteranen 2009

Daar de KNWU weinig belangstelling had om voor de oudere veteraan (de 50+) wedstrijden te faciliteren, hebben een aantal mensen onder leiding van Karel van Nimwegen het initiatief genomen om hier invulling aan te geven. Uiteindelijk is er in de jaren 80 een vereniging ontstaan die zich heeft gemanifesteerd als een koersvereniging zonder winstoogmerk en afhankelijke belangen aan een autoriteit (KNWU). voor 50+ coureurs die geen plek meer hadden in het amateur peloton van de KNWU.

Opzet was om als vereniging zonder eigen faciliteiten (parcours, clubgebouw en jurybemanning) het wielrennen mogelijk te maken bij verenigingen en wielercomités in heel het land.

Om de faciliterende verenigingen te garanderen dat er genoeg financiën zijn om het voorgeschreven prijzenschema te betalen was een contributiebijdrage een noodzaak.

Dan is er aan het eind van het jaar nog de jaarlijkse ledenvergadering met daarin de prijsuitreiking van de jaarklassementen, die voornamelijk uit de contributiekas worden betaald.

De penningmeester heeft bij de jaarvergadering, voor alle aanwezige leden een jaarrekening (baten&lasten en balans) ter inzage beschikbaar.

Een en ander vereiste een eenvoudig reglement en administratie(leden en financiën).

Daarvoor was het noodzakelijk om een bestuur op te zetten met een voorzitter, penningmeester, wedstrijdcoördinatoren etc.

Zo is deze vereniging ontstaan en uitgegroeid tot wat het nu is.

Samenvattend:
De vereniging (bestuur) heeft hoofdzakelijk een organiserende en coördinerende taak.

De gastvereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wedstrijden.